Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaříkávání

5. 8. 2011

https://russophilia.files.wordpress.com/2007/11/klimenko_veles.jpg

Dějiny zaříkávání (invokace, latinsky invocatio) sahají až do počátku věků. Při zaříkávání se obvykle pronáší určitá formule a mohou se také použít předměty jakožto krvavý pentagram na pergamenu nebo svěcená křída pro namalování ochranného kruhu. Kruh pak poskytuje ochranu před silami temnot či černé magii.

V dějinách celého světa se objevují zmínky o čarodějnicích, které zaříkávání praktikovaly. Dále se používalo při takzvaných „černých mších“ při vyvolávání duchů a satana. Zaříkáváním se také bránilo proti strašidlům či nočním můrám.

V dnešní době se zaříkávání používá při zakázaných okultních či satanistických obřadech, ale i v legálních spiritistických seancích.

Zaříkání proti démonům
Používejme při ohrožení v magickém kruhu:


ZI ANNA KANPA!
ZI KIA KANPA!
GALLU BARRA!
NAMTAR BARRA!
ASCHAK BARRA!
GIGIM BARRA!
ASCHAK BARRA!
GIGIM BARRA!
ALAL BARRA! TELAL BARRA!
MASQIM BARRA!
UTUQ BARRA!
IDPA BARRA!
LALARTU BARRA!
LALLASU BARRA!
AKHKHARU BARRA!
URUKKU BARRA!
KIELGALAL BARRA! LILITU BARRA!
UTUQ XUL EDIN NA ZU!
ALLA XUL EDIN NA ZU!
GIGIM XUL EDIN NA ZU!
MULLA XUL EDIN NA ZU!
DINGIR XUL EDIN NA ZU!
MASQIM XUL EDIN NA ZU!
BARRA! EDINNAZU!
ZI ANNA KANPA! ZI KIA KANPA! zdroj

 

Démoni byli většinou neviditelní, ale mohli na sebe brát podobu některých zvířat – žab, psů, koček nebo hadů – případně i lidskou podobu. Usmířit je bylo možné různými oběťmi, zřejmě nejčastěji potravinami. Odvrátit nebo zapudit tyto duchy bylo možné
i vytvářením magických bariér – dveře se pobíjely několika kousky železa, rozsypával se mák – démon ho musí nejprve vysbírat, jinak
přes něj nepřejde. Osvědčeným prostředkem k zapuzení démona byl
i hluk. Zemřelým se do hrobů dávaly na usmířenou milodary. Používalo se také magické očištění a posílení sama sebe – očistná koupel nebo skákání přes oheň.zdroj

 

Vymítací rituál (na duchy, astrální démony a jim podobné…)
Že vám život znepříjemní duch nebo démon se vám může stát i pokud jste úplný laik, lidé, kteří aktivně pracují se svou energií (magici, léčitelé, …) se k tomuto vysloveně vybízí jako otevřené a velké zdroje energie, jejich mysl jej navíc citlivější na nadsmyslné jevy, a tudíž pro duchy snáze napadnutelná. Když máte podezření, a nebo dokonce přímo víte, že váš nějaký duch či démon obtěžuje, je vhodné použít tento univerzální vymítací rituál.

Postavte a vysvěťte kruh normálním způsobem, nebo jinak připravte své běžné rituální místo.
Na oltáři zapalte bílou očištěnou svíci (mohou na ní být vyryté runy Dagaz, Týr, Isa) se slovy: tvůj plamen spálí vše zlé. Kolem svíce by mělo být kolečko soli.
Pokud jste v kruhu sami, a nemůže to pro vás učinit nikdo jiný, pokropte se svěcenou vodou.
Postavte se snožmo ve východní části kruhu s rukama volně podél těla, s hlavou zlehka zakloněnou, dýchejte volně a pravidelně. Vyčistěte si mysl od myšlenek. S nádechem vzpažte pravou ruku a s výdechem veďte ruku dolů podél své osy, představujte si přitom paprsek bílého světla procházející dolů vaším tělem, shora nad vaší hlavou dolů pod vaše nohy.
Následně otočte hlavu doleva a upažte levou ruku, poté hlavu otočte doprava a upažte pravou, takže vaše tělo teď tvoří kříž.
Nadechněte, zadržte dech a vydechněte - zároveň si přestavujte paprsek bílého světla běžící vaším tělem zleva doprava. Potom s nádechem složte ruce na prsou křížem. Vydechněte a vizualizujte kříž bílého světla vystupující z vaší hrudi podél os které jste vytvořili. Měly byste se cítit přeplnění energií, zároveň klidní a připravení.
Pravou ruku načrtněte pentagram v prostoru před sebou. Začněte na jeho hrotu a pokračujte vlevo dolů, potom doprava nahoru, doleva nahoru, pak vpravo dolů a zpátky ke hrotu. Představte si pentagram zářící energií. Poté namiřte pravou rukou do jeho středu a pomalu intonujte hlásky I-A-O (lze nahradit mantrou ÓM) přitom je vepisujte do středu a představujte si, jak pentagram září jasněji a jasněji s přibývající energií. Otočte se a zopakujte celou proceduru na jihu, západu i severu.
Stoupněte si k oltáři a vyslovte toto.

Kolem mě planou posvátné pentagramy
Nad mou hlavou září nekonečné hvězdy
V mých prsou žhne hvězda jako projev dokonalé Síly
Duchové, kteří nejste vítáni
Démoni kteří šíříte bolest a zmar
Vraťte se odkud jste vzešli!
Zmizte a více se nevracejte!
Silou bez začátku a konce,
Z mé svobodné vůle a s požehnání Pána a Paní, (Boha, Ježíše Krista … - dle vaší víry)
Vás navždy zapuzuji!
Staň se má vůle!

Pak se postavte do středu kruhu rozkročení a s rozpaženýma nohama, vaše tělo teď tvoří pentagram. Nějakou chvíli, dokud se energie nerozptýlí, klidně dýchejte a zpočátku si ještě můžete představovat, jak vydechujete nebo vyzařujete bílé světlo… Tohle je poměrně mocný a účinný rituál, původně inspirovaný A. Crowleyem, který jsem z internetového zdroje přepracoval do neutrální a o něco jednodušší podoby.

Propůjčeno z Věštírny.zdroj