Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kde se nachází hora Sinaj?

 

Biblická hora Sinaj se vztahuje k místu, kde podle Bible (Exodus 19-20) dal Bůh Desatero přikázání Mojžíšovi. Existuje mnoho rozdílných teorií, kde se toto místo přesně nachází.

Židovští učenci po dlouhou dobu tvrdili, že přesná poloha hory Sinaj je neznámá, důvodem bylo, že její poloha byla prostě terra incognita.

V minulosti však byla poloha hory očividně známá, jak vyplývá z tohoto popisu:

“po tom co se dostal na horu Sinaj, hnal své stádo tamtím směrem, aby je napásl. Je to jedna z největších hor a nejlepší pro pastvu, rostlinstvo je tam vynikající; dosud tam nevstoupila lidská noha, díky mínění mužů, které tu Bůh nechal žít; pastýři se neodvažují vystoupit nahoru”. Josef Flavius, Antiquities of the Jews, II:12.

Poloha byla také známa za časů krále Ahaba, jak je popsáno v příběhu Eliášovy cesty:

„Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.“ I Královská 19:8

Poloha hory byla evidentně zapomenuta v pozdějších dobách.

Jabal Musa

 
Klášter svaté Kateřiny

Místní cestovní agentury a náboženské skupiny presentují horu Jabal Musa (arabsky: „Mojžíšova hora“), tak jako biblickou horu Sinaj popisuje židovská bible. Toto tvrzení se datuje od časů Heleny Konstantinopolské. Dva mniši tvrdili, že kolem roku 300 našli hořící keř Mojžíšův, který se dnes nachází v v areálu Kláštera svaté Kateřiny při úpatí Jabal Musa. Nicméně existuje dost historických podkladů, že Jabal Musa a biblická hora Sinaj nejsou totožné.

Hashem el-Tarif

http://www.megalithic.co.uk/a558/a312/gallery/tunisia/Tunisia_and_North_Africa/thumb/securedownload_3.jpg

 

James Cameron byl producentem History Channel special - pořadu Exodus odhalen, jenž předpokládá tuto polohu, která je v současnosti ve vojenské zóně. Je nejlepším kandidátem pro biblickou horu Sinaj. Nejenže vše koresponduje s geografickými podklady, ale také má tři důležité rysy popsané v Exodu:

 1. trhlinu z níž je vidět na přírodní amfiteátr
 2. důkaz starodávného pramenu
 3. plošinu, která je dost velká aby pobrala několik set tisíc lidí a obsahovala dostatek listí, aby uživila velká stáda

Jestli je Hashem el Tarif „Boží horou“, artefakty z obrovského izraelského tábořiště mohou být nalezeny na plošině. (Povolení pro archeologické vykopávky musí být potvrzeno egyptskou vládou, která pečlivě střeží a často zakazuje přístup do všech oblastí, jenž mohou být spojeny s biblickou historií.)

Sin Bishar

Je umístěn na středozápadu Sinaje. Tato hora byla navržena jako biblická hora Sinaj biblickým zeměpiscem Menashem Har-Elem z Tel Avivské univerzity v jeho knize „Sinajské cesty: Cesta Exodu.“

Helal

Hora na severu Sinaje.

Serbal

Hora na jihu Sinaje.

Gíza

Ralph Ellis ve své knize Bouře a Exodus a Solomon, Jestřáb z Šeby, prohlašuje, že velké pyramidy v Gíze je skutečná hora Sinaj a že starověcí Izraelité v jejich vyhýbání se všemu egyptskému ji přeměnili.

Har Karkom

Za biblickou horu Sinaj je považována také Jabal Ideid, hora, která se nachází na severozápadě pouště Negev v Izraeli, na severu Sinajského poloostrova. Tuto favorizoval Emmanuel Anati.

Jabal el Lawz

 

http://www.amazinghope.net/templates/zd/images/photos/velka/334_06_vrchol_hora_jebel_el_lawz.jpg

 

Howard Blum si ve své knize Zlato Exodu vybral Jabal el Lawz. Také Ron Wyatt a další stanovili Jabal el Lawz jako horu Sinaj. Tato lokalizace hory Sinaj splňuje tento biblický popis hory a okolí:

 • je nejvyšší horou v oblasti
 • rozsedlina,přímo vidět na vrchol hory z rozsáhlé roviny v okolí.Toto umožňuje pobyt předpokládaného množství lidí (cca 2 mil.)
 • nachází se tu oltář na západním úpatí hory (Ex.17:15),možné místo Rafidim
 • vyskytuje se tu puklá skála s výraznou vodní erozí (Ex.17:6)
 • vyskytují se tu ohromné bloky na úbočí hory
 • výskyt jeskyně (prorok Eliáš)
 • výskyt velkého oltáře,na kterém jsou vyryty kresby egyptských posvátných býčků (Ex.32.kap.)
 • patrné stopy po pobytu množství lidí:kamenné kruhy,zbytky vztyčených sloupů (Ex.24:4),rytiny a kresby,rozbité nádoby,sošky
 • oblast se nachází v zemi madiánské,velmi blízko místa,kde velmi pravděpodobně žil Jetro
 • patrné vytyčené hranice kolem hory (Ex.19:12)

Lokality jsou označeny jako archeologická naleziště,oplocené a pod ochranou úřadů Saudské Arábie.Je obtížné získat do této země vízum a ještě těžší získat povolení k dalšímu archeologickému průzkumu této oblasti.

 

Teorie Paranormal Activity

Přikláníme se k hoře Jabal el Lawz., neboť pro něj mluví nejvíce faktů - srovnáme-li skutečnost a biblické záznamy.

Získal právě zde Mojžíš desatero?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář