Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světlo na konci tunelu

9. 8. 2011

 

Někteří umírající, kteří se vrátili zpět do života, tvrdí, že se vznášeli nad svým vlastním tělem, jiní popisují, že kráčeli tunelem k zářícímu světlu, jiní byli prostoupeni pocitem neuvěřitelného klidu. Vědci stále hledají pro tyto zážitky racionální vysvětlení.

Podle nyní zveřejněné studie nejsou výše popsané zážitky umírajících nahlédnutím do posmrtného života, ale mohou být způsobeny jakousi elektrickou "bouří", k níž dochází v umírajícím mozku.

Studie, která se zabývala činností mozku kriticky nemocných mužů a žen, odhalila krátký záblesk elektrické aktivity, k němuž došlo několik okamžiků před smrtí.

Výzkumník Lakhmir Chawla, lékař z jednotky intenzivní péče, říká: 'Myslíme si, že zážitky blízké smrti by mohly být způsobeny nárůstem elektrické energie ve chvíli, kdy mozku dojde kyslík."

Jak se průtok krve těsně před smrtí zpomaluje a hladiny kyslíku klesají, mozkové buňky vyšlou poslední elektrický impuls. "Začíná v jedné části mozku a kaskádovitě se šíří. To může u lidí vyvolat pocity, které později, pokud přežijí, popisují," dodává Chawla.

Dr. Chawla sledoval mozkovou aktivitu sedmi nevyléčitelně nemocných pacientů. Postupné slábnoucí mozková aktivita byla před stavem klinické smrti přerušena krátkou akcí, trvající od 30 sekund do tří minut. Naměřená mozková aktivita byla podobná té, která je zaznamenávána u lidí, kteří jsou plně při vědomí, i když krevní tlak byl nízký, až nezjistitelný. Právě tehdy se mohly vytvářet živé obrazy a pocity, řekl výzkumník.

Ve věstníku paliativní medicíny napsal: 'Spekulujeme, že u těch pacientů, které jsme  úspěšně vrátili do života, mohly být obrazy a vzpomínky vyvolány v důsledku oněch kaskádovitě se šířících elektrických vzruchů. Nabízíme to jako možné vysvětlení zážitků pacientů, kteří po návratu do života hovoří o zkušenostech, kdy se ocitli mimo tělo." zdroj


Zážitky blízké smrti - od probleskujícího světla na konci tunelu, až po film zachycující nejdůležitější okamžiky života, který prý probíhá umírajícím před očima - mohou být podle nové studie u pacientů se zástavou srdce vyvolány přemírou oxidu uhličitého.

Vyšetřením 52 pacientů vědci zjistili, že u jedenácti z nich, kteří takové zážitky popsali, byla výrazně vyšší hladina oxidu uhličitého. Píše o tom odborný časopis Critical Care.

Slovinští výzkumníci, kteří výzkum uskutečnili, doufají, že díky němu posunou dál debatu o tom, proč tolik pacientů se srdeční zástavou udává podobné zkušenosti.

Důvody dříve uváděné pro vysvětlení tohoto jevu byly náboženské cítění a vliv léků.

Ti, kteří měli zážitky blízké smrti, hovoří o různých setkáních, někteří viděli tunel nebo jasné světlo na jeho konci, tajemnou bytost, nebo se dívali od stropu na to, jak dole lékaři zachraňují jejich tělo. Jiní popisují prostý, ale nepřekonatelný pocit klidu a míru.

Obvykle se tento stav objevuje u jednoho z deseti pacientů, v případě srdeční zástavy se však jeden ze zmiňovaných jevů vyskytuje téměř u čtvrtiny z nich.

Víra nehraje roli

Podle nejnovější studie, zveřejněné v odborném časopise Critical Care, sledoval vědecký tým  52 kardiaků. Jedenáct z nich hovořilo o zážitcích blízkých smrti.

Zdá se, že zážitek žádného z nich nezávisel na pohlaví, náboženském vyznání, strachu ze  smrti, času k rekonvalescenci nebo lécích podávaných během resuscitace.

V současnosti jedna z hlavních teorií, která vysvětluje, proč se zážitky blízké smrti mohou u pacientů objevit, říká, že jsou způsobeny anoxií, tedy odumíráním mozkových buněk v důsledku nedostatku kyslíku.

Podobná situace u této malé skupiny pacientů prakticky nenastala. Místo toho výzkumníci z Mariborské univerzity zjistili u osob se zážitky blízkými smrti významně vyšší hladinu oxidu uhličitého oproti pacientům, u nichž se podobné zkušenosti neobjevily.

Předchozí výzkumy ukázaly, že vdechování oxidu uhličitého může vyvolat halucinace podobné pocitům, které se objevují u pacientů blízkých smrti. Zdali vyšší úroveň oxidu uhličitého u této skupiny pacientů byla vyvolána až srdeční zástavou nebo existovala už dříve, je zatím nejasné.

"Je to další kus skládanky, ale čeká nás ještě mnoho práce," uvedl autor zprávy Zalika Klemenc-Ketis. "Zkušenosti lidí blízkých smrti nám umožňují lépe pochopit lidské vědomí, takže čím více víme, tím lépe." zdroj

Další info

ZDE

Dokument

Nadprirozene jevy ve svetle vedy