Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záhadná Hrobka 55

 

čas: 1335 - 1322 před n. l.

místo: Amarna a Théby, Egypt

 

V lednu 1907 našla expedice Američana Theodora M. Davise v údolí   králů v Thébách hrobku. Její zničený obsah byl jako u většiny hrobek v Egyptě rozházený, ale v tomto případě nepořádek neměli na Rovas vykradači hrobek, ale byl pravděpodobně důsledkem oficiálních aktivit v dávných dobách. Vyřešení záhady, co se tam stalo, zaměstnávalo mysli egyptologů téměř století a ještě i dnes je téměř tolik řešení   kolik je badatelů. Hrobka s oficiálním názvem ÚT - údolí králů 55 sestává ze schodiště, chodby a jediné komory. V hrobce bylo rozházených mnoho předmětů, nejvíce byla zničena svatyně, kterou původně dal postavit kolem sarkofágu královny Teje, manželky Amenophisa 3, její syn Achnaton. Achnaton je známý jako kacířský faraon, který zrušil tradiční egyptské náboženství ve prospěch uctívání jediného slunečního boha Atona. Kolem komory byly položeny čtyři ochranné amulety a na jednom z nich bylo Faraonovo jméno. Ve výklenku na severní stěně komory stáli čtyři kanopy, původně vyrobené na vnitřnosti mladší Achnatonově manželky Kije, ale nápisy na   nich byly seškrábala. Na otisky hliněné pečetě, které se našly na podlaze hrobky, bylo jméno Achnatonově následníka Tutanchamona

Záhada mumie

Pravda, klíčovým předmětem v hrobce byla rakev, učiněna také pro Kiju, ale později upravená pro krále. bohužel, totožnost krále zamlžily záměrným vymazáním jeho jména všude, kde se vyskytovalo, a odstraněním zlaté masky obličeje z rakve. Podobné poškození utrpěla i svatyně, kde byly zničeny všechny Achnatonově podoby a jména. V rakvi ležela mumie, velmi poškozena vlhkem. Prvního člověka, který ji zkoumal, oklamala přepadena pánev a prohlásil, že je to mrtvola ženy. Proto Davis pokřtil hrobku na Hrobku královny Teje, ale dokud vyšla jeho kniha s tímto názvem, důkladné vyšetření ukázalo, že jde o mužské tělo. Téměř všeobecně se uznávalo, že patřilo samému Achnatona. Jeho památku po jeho smrti zavrhli, což vysvětluje vymazány místa na rakvi a ve svatyní. Avšak jiný tvrdili, že tělo mohlo patřit Smenchkare, který, zdá se, vládl během několika posledních let jako Achnatonem spoluvládce a po smrti ho postihla stejná potupa jako kacířského faraona. O totožnosti tohoto člověka, jakož i o dalším člověku jménem Neferneferuaton, který se objevuje přibližně ve stejné době, se hodně diskutovalo. Možná šlo o jednu a tutéž osobu, která si během tří let spoluvládnutia změnila jméno. Další důležití dotaz přineslo objevení Tutanchamonovy hrobky v roce 1922. Za prvé, Tutanchamonova mumie ukázala   , Že on a člověk v ÚT 55 byly v úzkém príbuzemskom vsťahu - bud sourozenci, nebo rodič a dítě, po druhé, hrobka obsahovala množství předmětů vyrobených pro Smenchkare pohřeb, ale nikdy je nepoužili. Byly tam konkrétní čtyři miniaturní rakve na Smenchkare vnitřnosti i jedna z jeho rakví v plné velikosti. Na všech byly přepsány nápisy, aby je mohl použít Tutanchamon, ale nesli stopy po původním vlastníkovi, a to na místech s královskými jmény, jakož i tím, že tváře na rakvích očividně nepatřily Tutanchamona. To, že všechny tito předměty jsou stejné jako v UK, reprezentované materiálem, který kdysi patřil Kije, považovali výzkumníci za důležité a jako majitele hrobky upřednostňovaly Smenchkare. Jiný nadále tvrdili, že tělo patří Achnatona. Odhady věku smrti dané mumie pomohli málo: rozličný anatomové uváděli čísla asi od 20 po 30 až 40. Vzniklo mnoho scénářů, které měly vysvětlit historii hrobky a většinou se vzájemně vylučovaly. Jedinou obecně přijímanou společností hypotézou je to, že mumie, ať to byl kdokoli, byla původně pohřbena v Tell - el Amara novém hlavním městě, které vybudoval Achnaton asi 300km na sever od Théb, a po opuštění nového města ji přestěhovali do ÚT 55.

Dvě řešení

Amarna přestala být hlavním městem asi uprostřed Tutanchamonovy vlády a definitivně ji opustili po jeho smrti. UK 55 tedy vybudovali někdy mezi prostrietkom Tutanchamonovy vlády a jeho pohřbením, když se přestala používat jeho pečeť. Podle jednoho názoru Smenchkare nebo Achnatona spolu s Achnatonově matkou Teje, která s ním byla pohřbena v Amare, přivezli do ÚT 55, jakmile vláda opustila město. Vandalské poškození obsahu hrobky se připisuje bud 'násilnickým protiatonským králem ze začátku 19. dynastie, nebo úradíkom Ramesse 9. UK mohli znovu objevit snad během výstavby přilehlé hrobky tohoto faraona. Podle tohoto scénáře Tejino tělo odstranili a znovu pohřbili někde jinde, její svatyni ponechali a často z ní zatarasili jen částečně uvolněnou vstupní chodbu. Možná odstranili i jedno další tělo a zbývající tělo připravili o totožnost. Podoby Achnatona před zavřením hrobky zničili a posledního obyvatele, který v ní zůstal, ponechali věčné temnotě. Ale podle next section alternativy k přestěhování došlo po Tutanchamonovy smrti, avšak před jeho pohřbem. Jak se nyní ukazuje, ničení Achnatonově památníků se začalo už během Tutanchamova života. Přítomnost Achnatonově syna na trůně musela reakční síly působit jako jistá zábrana, ale po Tutanchamonovy smrti toto omezení zmizelo. Podle tohoto scénáře bylo tělo v ÚT 55 v nové hrobce od začátku umístěny samo a bez jména. Výsledný nepořádek způsobilo znovuobjevení   hrobky během vlády Ramesse 9, který měl ekonomické problémy. úředníci dychtící po zlatě si toužili odvést pozlacený obsah, ale jejich odradila část svatyně, která jinak omezeny vstupní chodbu.

Řešení?

Oba uvedené scénáře by mohly být vhodné, kdyby mrtvola patřila Achnatonem nebo Smenchkare, ale zbývající dvě základní otázky: proč krále vložili do složité ženské rakve a co se stalo s jeho rakví? Úpravy nezasáhly čistě atonistické texty na rakvi, což svědčí o tom , že byla připravena k použití při původním pohřbeni faraona během Achnatonově vlády, protože po jeho smrti nastalo rychlé a dramatické odpadlictví od víry. Achnaton musel mít zhotovenou kompletní sérii rakví dlouho před svou smrtí, a ty téměř jistě použili na jeho pohřbení. No jak jsme již zmínili, přestože Smenchkare měl alespoň dodělané jednu rakev spolu s kanopa, nepohřbili ho s vlastní výbavou ale posloužily ní mladému krále Tutanchamona. Smenchkare určitě nebyl mimořádně oddaný atonistom přestože později přijal jméno Nefernefernaton. Měl zcela tradiční pohřební výbavu av jeho chrámu se uctívala hlava konvenčního panteonu Amon. . No zdá se, že zemřel ještě během života svého otce Achnatona, původce atonistickej revoluce. Vzhledem k Achnatonem naprostý nedostatek tolerance vůči všemu co se spojovalo s jinými božstvy než Aton - zjevné na obecném ohavení polyteistický památníků - je docela možné že Achnaton odmítl pohřbít Smenchkare s tradiční výbavou, kterou si pro sebe připravil. Pokud je to tak, byla nutná náhradní rakev pro mumii a nádoby na vnitřnosti. Proto pro mladého krále upravili vhodnou nábožensky správnou výbavu, která kdysi patřila Kiji, a použili ji při jeho pohřbu, téměř jistě v hrobce v Královském Wádí v Amare, kde mu poskytla útočiště svatyně královny Teje. Odtud nakonec přestěhovali tělo do údolí králů. V současnosti v Káhirském muzeu pouze víko rakve z UK 55, zdá se že zlato ze Zpráchnivělý ostatků koryta ukradli z muzea během první světové války a nedávno se objevilo v Německu. Nepotvrzené zprávy naznačují přítomnost jedné neporušené Smenchkare kartuše, potvrzující indikace z úlomku z rakve v Káhiře a výše uvedené řešení. Třeba doufat, že tato stránka problému nakonec vyřeší, když zrestaurované rakev vrátí její legitívnemu majiteli, káhirském muzeu.

Brian M. Fagan, Sedmdesát velkých záhad, vydavatelství Slovart, Praha, 2002, první slovenský vydání, str.. 219 - 222. zdroj

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář