Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řecko - Bohové

 

Olymp

 

Zeus

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Jupiter_Smyrna_Louvre_Ma13.jpg

 

Bůh nebes, pán hromu a blesku, vládce Olympu a celého světa; všechno, co dělali bohové i lidé, vyžadovalo jeho souhlas.

Více ZDE

 

Héra

Diova žena, patronka manželství, manželské věrnosti, žen a mateřství; je zobrazována s granátovým jablkem (symbolem plodnosti) a se svým posvátným ptákem - kukačkou; v mytologii je popisována jako bohyně svárlivá, náchylná k hádkám, vyčítajíci manželovi jeho četné nevěry

Více ZDE

 

Athéna

Diova dcera, která se zrodila přímo z jeho hlavy; bohyně, patronka moudrosti a válečného umění, vynálezů, filozofů, učenců a také ochránkyně Athén; jejím posvátným stromem byla oliva - symbol smíření

Více ZDE

 

Apollón

Syn Dia a bohyně Létó, nejkrásnější z bohů; bůh slunce, světla, radosti, patron umění, bůh věšteb a proroctví, ochránce múz, věštců, básníků, pěvců, ale také pastýřů a stád; jeho atributem byl luk a také lyra; zasvědcena mu byla labuť a vavřínový keř; ústředním místem jeho kultu byly Delfy

Další info ZDE

 

Deméter

Dobrotivá bohyně plodnosti, rolnictví, úrody; důstojná, vážná, ale taky i smutná; z jejího kultu vychází myšlenka nesmrtelnosti duše, záhrobního života, stálého obrozování všeho, co žije; k její poctě se pořádala eleusinská mystéria; hlavním městem jejího kultu bylo Eleusis

Více informací ZDE

 

Poseidon

 

Vládce vod, Diův bratr; je zobrazován jako silák s trojzubcem v ruce; podle mýtů to byl ohroublý bručoun s voustatou bradou plnou mušlí a chaluh, který ovšem míval pochopení pro lidi v neštěstí

Více ZDE

 

Áres

 

Syn Dia a Héry, bůh války; vedl stálý spor s Athénou, která uznávala jen spravedlivé, obranné války; měl sklon k vychloubání a sporům, byl násilnický a v družině bohů ne příliš oblíbený; proto nebylo stavěno k jeho poctě mnoho chrámů a svatyní a měl jen nemnohé vyznavače

Více ZDE

 

Artemis

 

Apollónova sestra, panenská královna lesů, hor a lovu; modlily se k ní mladé dívky; byla nedbale oblečená do krátkých šatů a nosila toulec s šípy; Řekové jí zasvětili laň¨

Více ZDE

 

Hermes

Jeho otcem byl Zeus, matkou Maia; božský posel, patron kupců, ale taky zlodějů, vynálezců a pastýřů; nosil berlu, heroldskou hůl, která měla zázračné vlastnosti, usmiřovala spory a odrazovala nepřátele; bývá zobrazován jako mládenec s okřídlenou čapkou nebo okřídlenými opánky, někdy nesoucí beránka

Více ZDE

 

Héfaistos

Nejpracovitější z bohů; bůh ohně, řemesel, zvláště kovářství, měl výheň v nitru vulkánu; syn Dia a Héry, mistr svého řemesla; mýty praví, že ho otec kdysi srazil v hněvu na zem a od té doby Héfaistos kulhá; koval hroty šípů pro Eróta i blesky pro Dia; bývá zobrazen ss kladivem a kleštěmi; jeho kult se rozvinul především v oblastech s vysokou vulkanickou činností, nejvíce na ostrově Lemnos; zde se k jeho poctě konaly lempadoforie - běhy s pochodněmi.

Více ZDE

 

Afrodité

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Afrodite_tipo_%22Landolina%22_(Museo_archeologico_nazionale_di_Atene).jpg

Dcera Dia a Dióny; nejkrásnější z bohyní, zrozená z mořské pěny na pobřeží Kypru; bohyně krásy, rozkoše, lásky, patronka námořníků; byla uctívána na Kypru, kde je centrum jejího kultu, ale také v Korintu a v městě Knidos; mýty popisují její lásku k Adonisovi a Áresovi; s Áresem měla syna - boha lásky Eróta; Afroditě je zasvěcena holubice, růže a myrta

Více ZDE

 

Hestia

Strážkyně domácího krbu, patronka mladých manželství, hospodyněk, dětí a sirotků; bohyně, jejíž svatyní byl každý dům, je zobrazována jako žena mateřského typu, plná vřelosti a porozumění

Více ZDE

 

 

Hádes

Bůh podsvětí, vládce říše mrtvých, Diův bratr, manžel Persefony; umělecky je zobrazován jako muž středního věku držící v ruce roh hojnosti.

Více ZDE

 

Dionýsos

V některých oblastech byl nazýván Bakchus, bůh vína a obrozující se přírody; syn Dia a Semelé

Více ZDE

 

Hekaté

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Relief_triplicate_Hekate_marble,_Hadrian_clasicism,_Prague_Kinsky,_NM-H10_4742,_140997.jpg

Bohyně temnoty, čar a kouzel, vládkyně zlých duchů, bývá zobrazována jako postava se třemi těly a třemi hlavami obtočená hady a s pochodní v ruce; dcera Dia a Deméter; její sochy stávaly obvykle na rozcestích a tři tváře bohyně měly chránit cesty i pocestné od působení zlých duchů

Více ZDE

 

Moiry

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Schadow_Grabmal_Alexander_2.jpg

(Klóthó, Lachesis, Atropos) - dcera Dia a Themidy (bohyně spravedlnosti); tři bohyně osudu, sudičky: jedna předla nit lidského života, druhá ji měřila, třetí přestřihovala.

Více ZDE

zdroj

Další Bohové a bohyně - ZDE