Jdi na obsah Jdi na menu
 


Upíři - Vampíři - část 5. - Dracula

9. 8. 2011

 

Vlad Tepes
 
Vlad III. Dracula (1431 — 1476) řečený též Napichovač (rumunsky Ţepeş) byl valašským knížetem, který proslul především svou krutostí. Zatímco v Rumunsku je pokládán za národního hrdinu, ve zbytku světa je znám spíš jako předloha pro hororového upíra Draculu. Navzdory obecnému přesvědčení nebyl vládcem Sedmihradska (Transylvánie), ale sousedního Valašska.
Vlad III. byl znám pod několika přízvisky. Jeho dobová přezdívka Ţepeş je odvozena od jeho oblíbeného způsobu zabíjení narážením na kůl, jeho nepřátelé Turci mu ze stejného důvodu říkali Kaziklu bey - kníže narážeč. Jeho druhé přízvisko Dracula (Drăculea) je pak zdrobnělinou přezdívky jeho otce — Drak (Dracul) — jíž byl označován jako člen tzv. Dračího řádu císaře Zikmunda).
 
nabodnuti-na-kul
napichování na kůl na dobové rytině

Byl synem valašského knížete Vlada II. z rodu Drăculeşti. S největší pravděpodobností se narodil v sedmihradské pevnosti Sighişoara v zimě 1431. Jako mladík byl v roce 1442 uvězněn a nucen trávit několik let na istanbulském dvoře jako rukojmí za svého otce. Byl propuštěn až po jeho zavraždění v prosinci 1447, kdy se na krátkou dobu dokonce stal loutkovým panovníkem Valašska. Následující léta strávil ve víru balkánské politiky, aby se nakonec připojil k sedmihradskému knížeti Janu Hunyadimu.

V roce 1456 se v souvislosti s uhersko-osmanskými boji vojensky zmocnil Valašska. Po počáteční konsolidaci a umlčení vnitřní opozice proti své vládě zahájil v roce 1459 otevřenou protiosmanskou politiku, která vyústila v nájezdy na Turky kontrolovaná území jižně od Dunaje na přelomu let 1461–2. Sultán Mehmed II. v reakci vytáhl v čele šedesátitisícového vojska, opanoval Valašsko a knížetem prohlásil Vladova bratra Radua Sličného. Ten si získal podporu valašské šlechty a s její pomocí vyštval Vlada do Uher. Tam konvertoval z pravoslaví na katolictví.

Vlad se do Valašska vrátil až po více než deseti letech, když se asi v roce 1475 zmocnil s moldavskou a sedmihradskou pomocí opět knížecího trůnu. Zahynul po necelém roce své druhé vlády (údaje o jeho smrti se různí — buď padl v boji s Turky nebo byl zavražděn valašskými bojary nespokojenými s jeho krutovládou). Je pohřben na neznámém místě - jeho hlava byla prý oddělena od těla a nachází se pod kamenným prahem jednoho z tisíců rumunských kostelů.

Vlad proslul zejména svou krutostí, o níž se vypráví mnoho historek. Jisté je, že jeho oblíbeným způsobem popravy bylo kruté, pomalé a bolestivé narážení na kůl). Tímto způsobem usmrcoval válečné zajatce, své politické oponenty i obyčejné zločince. Jindy údajně sezval všechny chudáky v zemi na svůj hrad na velkou hostinu. Všechny je upálil a prohlásil, že tím snížil chudobu v zemi a ukončil všem trápení. Dalším z jeho krutých a radikálních činů bylo „milé“ přivítání tureckého poselstva, které k jeho dvoru vyslal sultán Mehmed II. Kníže jim nařídil smeknout turbany, přestože věděl, že jim to islám nedovoluje. Když odmítli, nařídil jim turbany přibít na hlavu hřeby. Další historka vypráví o tom, že nechal u studny v lese volně ležet zlatý pohár, aby se z něj mohl každý pocestný napít a z obavy před případným krutým trestem se jej nikdo neodvážil odcizit.

Říká se také, že jeho oblibou bylo napichování pobíhavších krys na kolíky. To vše se pravděpodobně odehrálo, když byl v zajetí.

letní sídlo hraběte Draculi (které navštívil asi 2x ve svém životě), i přesto je milně považován za onen hororový hrad - víc zde

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/PoienariCastle1.jpg

Pravé Draculovo sídlo je dnes ruinou - více zde

Vlad jako přeloha pro román

Vlad je znám především díky románu Drákula Brama Stokera, kde je popisován jako upír. Podle moderních výzkumů Stoker o skutečném knížeti Vladovi mnoho nevěděl a svůj příběh sestavil z jiných legend nemající s Vladem nic společného. V Rumunsku spojení knížete s upírskými legendami nechápou — když už, považovali by ho naopak za bojovníka proti upírům.

Nesmrtelnost, kterou mu Stoker připisoval, ovšem nakonec získal: mluví se o něm dodnes. Ještě v této době si na Vlada Drákulu vzpomene spousta lidí a každý si o něm myslí něco jiného. Pravdou je, že Drákula byl spravedlivým, sadistickým a krutým vládcem. Jeho činy a rozhodnutí dnes někteří lidé prostě nemohou pochopit a mluví o něm jako o sadistickém šílenci. Na druhou stranu byl velice inteligentním a dobrým vládcem a skvělým válečníkem

Více ZDE.