Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spiritismus

 

iritismus je víra v posmrtný život a komunikaci s dušemi zemřelých prostřednictvím média. Za zakladatele spiritismu je považován Allan Kardec, jehož pět knih vydaných v letech 1857–1868 je základem spiritistického učení.

Spiritismus se rozšířil v druhé polovině 19. století zejména v anglosaských zemích. Poté jeho popularita poklesla, nová vlna zájmu přišla po první světové válce. Ke stoupencům a propagátorům spiritismu patřil např. Arthur Conan Doyle. V současnosti je spiritismus rozšířen v zemích Jižní Ameriky, zejména v Brazílii.

Spiritismus je založen na přesvědčení, že lidská duše jedince přežívá i po jeho smrti. Podle tvrzení spiritistů to dokazuje komunikace s mrtvým prostřed-nictvím média, osoby, která umí navázat spojení "s druhou stranou", obyčejně v hypnotickém stavu. Spiritisté mohou být křesťané a mnoho křesťanů (nikoliv římských katolíků) věří, že spiritismus není v rozporu s biblickým učením. Moderní spiritismus má původ v USA, kde v Hydesvillu ve státě New York proná-sledovalo dům Foxovy rodiny po dlouhé měsíce podivné "chvění". S použitím vyťukávaného kódu zahájily sestry Foxovy Margaret (15) a Kate (12) "hovor" s "panem Splitfootem", který o sobě říkal, že je duchem muže zavražděného v tomto domě (kostra byla nalezena přibližně roku 1900 v základech). Zpráva o zázraku se "přičiněním" sestry Leah (34) rozšířila a dívky předváděly svoje mediální schop-nosti často a zištně. "Chvění stolku" a "otáčení", kdy stůl pod spirituálním vlivem levituje, se stalo nejdříve módní vášní a posléze novou manifestací náboženské vlny. Brzy se rozšířilo do Evropy. Přestože ortodoxní kněží, podobně jako bojovní bezvěrci, polemizovali se spiritismem, mnozí se radovali, že posmrtný život byl "prokázán". Ve prospěch spiritismu se v USA vyjádřili přední novinář Horace Greeley a myslitel William James. Asi od roku 1870 se některé skupiny prohlásili za "církve" a užívaly křesťanských písní a modliteb pro vytvoření příznivé atmosféry spirituální komunikace. Fyzikální média prohlašující, že zhmotňují duchy a předměty, která za časté usvědčili z podvodu, ustoupila mentálním médiím předávajícím pouze mluvená nebo psaná poselství. Spiritismus pozvolna dosáhl uznávaného náboženského postavení, jakému se těší dnes. zdroj

 

Spiritualisté:

 

Gabriel Max

Gabriel Cornelius Max (23. srpna 1840 Praha - 24. listopadu 1915 Mnichov) byl česko-německý malíř. Většinu tvůrčího života strávil v Mnichově, kde dokončil studium a později vyučoval na malířské akademii. Pro jeho díla jsou typické citově nabité a psychologicky propracované postavy, vyzařující pocity lítosti a soucitu. Malby mají mystický nádech, nejsou zcela realistické. Namaloval i několik obrazů opic a řadu ilustrací. Inspirovala ho především jeho vlastní fantazie. Ve své době byl mezinárodně uznávaný a velmi oblíbený i v Praze. Zabýval se darwinismem a spiritismem. Zanechal po sobě rozsáhlou vědeckou sbírku, zahrnující mimo jiné asi 500 lebek z různých světadílů.

 

Allan Kardec

http://www.mundoespiritual.com.br/Imagens/Kardec.jpg

Vydával i pod jménem Allan Kardek. Jeho pravé jméno bylo Hippolit Léon-Dénisard Rivail.Za zakladatele spiritismu je považován Allan Kardec, jehož pět knih vydaných v letech 1857–1868 je základem spiritistického učení. Byl profesorem astronomie a fyziky v Paříži.

 

Karl Willmann (Carl)

http://www.zauber-pedia.de/images/thumb/c/c1/Willmann.jpg/150px-Willmann.jpg

Willmann, Karl pracoval pro návštěvu základní školy, akademie a vysoké školy správy jako účetní a auditora. Od roku 1923 byl členem gymnastiky pracovníků a sportovní federace a komunistické strany. V roce 1945 se stal předsedou komunistické strany místní pobočkou Darmstadt-Eberstadt. Ze dne 29. 03. 1946 do 14. Července 1946 byl členem Poradního výboru pro státní a 15 07. 1946 do 30. 11. 1946 člen ústavního Poradní shromáždění Spojených států, Hesse . Pak byl dlouhodobě od 1 12. 1946 do 26. 09. 1950 člen Hesse zemského sněmu. (google trans)

Karel Sezemský

Spisovatel, nakladatel, vůdce čsl. spiritistů . Narodil se 27. 10. 1860 Maria Zell (Rakousko). Zemřel 30. 11. 1936 v Nové Pace.Pocházel z rodiny krejčího, který měl čtyři děti. Ve svém rodišti se vyučil rukavičkářem-pouzdrařem, žádné jiné vzdělání neměl, ale jeho zálibou byla četba. Po otcově smrti se matka Karla Sezemského přestěhovala do Veselí nad Lužnicí. Se spiritismem se seznámil v Praze. Po počátečním odmítnutí v kroužku spiritistů „Na Poříčí“ začal vlastní pokusy a zasílal příspěvky do Janečkovy „Hvězdy záhrobní“ a Píchova „Života“. V roce 1897 přejal vydávání „Spiritistické knihovny“ a v roce 1900 začal redigovat časopis „Posel záhrobní“, který vycházel bez přerušení do roku 1939. V roce 1901 se s ženou Marií rozenou Ledvinkovou přestěhoval do Hrabačova u Jilemnice, kam převedl edici „Spirit“ i časopis „Posel záhrobní“. Začal organizovat spiritisty v Podkrkonoší a navázal kontakty se slezskými spiritisty z Radvanic. V roce 1904 se přestěhoval do Nové Paky a pokračoval ve vydávání „Posla záhrobního“ a knih v edici „Spiriti“. 9. 3. 1907 zakoupil s Josefem Čivrným pozemek na samotě u Štikova a chtěl zde založit společnost Spiritistické hospodářství. Chtěl zde připravovat lidi ke společnému života po způsobu prvých křesťanů a založit magnetické lázně. Tato myšlenka se ukázala jako předčasná, a proto se přestěhoval do Nové Paky do domu č. p. 495 v ulici Čelakovského. V redakci a nakladatelství se členy rodiny, tiskl v tiskárně pana Fabiána a pana Riedla v Nové Pace a u pana Glosse v Semilech. První veřejnou přednášku na téma spiritismus uskutečnil v roce 1903 v hotelu Mach v Nové Pace na vyzvání sochaře Ant. Suchardy mladšího a školního inspektora Františka Jirutky. Přednáškovou činnost vyvíjel po celém území republiky, navázal kontakty se spiritisty v zahraničí. V roce 1934 se mu podařilo navštívit Francii, kde si prohlédl hvězdárnu, dům a hrob astrologa Kardeca. Po smrti Karla Sezemského v roce 1936 pokračovala ve vydávání „Posla záhrobního“ a knih v edici „Spirit“ jeho žena. V této edici vyšlo celkem na 200 spisů, z nichž některé napsal i sám Karel Sezemský. Byl skutečným vůdcem a organizátorem našeho spiritismu, navrhl jejich prapor, odznaky. Je pohřben na hřbitově v Nové Pace. zdroj

 

Muzeum spiritismu

Expozice spiritismu

Součástí expozice je sbírka medijních kreseb vzniklých do roku 1945, které vznikly při spiritistických seancích řadících se dnes do uměleckého směru l´art brut, umění v původním, tedy surovém stavu. Jde o největší sbírku tohoto druhu v České republice a řadící se mezi největší v Evropě.

Karel Sezemský,
vůdce českých spiritistů

Dle Masarykova slovníku naučného je na straně 546 uvedeno pod heslem Sezemský Karel následující: “(*1860 v Mariacellu v Štýrsku), český spisovatel a nakladatel v Nové Pace , jeden z hlavních vůdců a organisátorů českých spiritistů, od 1891 redaktor Spiritistické knihovny, 1900 redaktor Posla záhrobního v Praze, od roku 1901 v Hrabačově u Jilemnice, od 1904 v Nové Pace. Sp.: Hlavní základy frenologie (1922), Nebezpečí v spiritismu (1930).”

Jeho působení jako nakladatele edice “Spirit” a časopisu “Posel záhrobní” v Nové Pace. Narodil se 27.10.1860 ve 4 hodiny ráno ve Štýrsku v poutním městečku Maria Zell v čp.53 a zemřel 30.11.1936 v 19 hodin v Nové Pace. Jeho rodiče byli Češi. Otec pracoval jako krejčí ve Vídni. Matka se po otcově smrti odstěhovala do jejího rodiště do Veselí nad Lužnicí. Před tím se ještě vyučil rukavičkářem a pouzdrařem, žádné jiné vzdělání neměl. Se spiritismem se seznámil po různých životních peripetiích v Praze. Tady přijal místo v jednom velkoobchodě v Karlíně a později pracoval ve zlatnickém a hodinářském obchodě. Při této práci přišel do styku s různými lidmi. V roce 1885 navštívil Karel Sezemský jednu chudou rodinu, jejíchž otec, povoláním zámečník byl z továrny propuštěn, neboť těžce onemocněl tuberkulózou. Tento muž Karla Sezemského seznámil s učením spiritistickým. Po počátečním odmítnutí v kroužku spiritistů “Na Poříčí” začal Karel Sezemský vlastní pokusy na základě zapůjčené literatury. Začíná zasílat různé příspěvky do Janečkovy “Hvězdy záhrobní” a Píchova “Života”. V roce 1897 zahajuje svou literární činnost, převzal přerušená díla redakce “Hvězdy záhrobní” a počal vydávat “Spiritistickou knihovnu” pod změněným názvem edice “Spirit” a v roce 1900 počal redikovat časopis Posel záhrobní, který bez přerušení vycházel až do roku 1939. V Praze se také seznamuje se slečnou Marií Ledvinkovou (10. 10. 1866 v Praze), se kterou byl oddán u Sv.Františka v Praze 16. 11. 1890. Zde vyženil dceru Jindřišku Helenu Ledvinkovou (narozenou 27. 5. 1888 v Praze 2 ,+ ?) V roce 1901 se odstěhoval do Hrabačova u Jilemnice kam převedl edici “Spirit” i časopis “Posel záhrobní”. Začal organizovat spiritisty z podkrkonošských vesnic a samot. Prožíval častou persekuci hnutí, četníci mnohokrát navštívili jeho redakci. Navázal kontakty též se slezskými spiritisty z Radvanic. Roku 1904 zvolil za své bydliště Novou Paku a tím i redakce edice “Spirit” a “Posla záhrobního” přesídlila do Nové Paky na Vinohrady do domu č.p.495 v ulici Čelakovského. Na samotě za Štikovem pak koupil 9. 3. 1907 pozemek mezi lesy spolu s Josefem Čivrným. Zde postavili dům, kde se dodnes říká “Na duchárně”, ve kterém napsal převážnou většinu svých prací. Na tomto místě se snažil také založit společnost spiritistické hospodářství (komunu po vzoru ruských duchaborců – L. N. Tolstoj). Chtěl zde připravovat lidi ke společnému životu po způsobu prvých křesťanů a vytvořit zde též magnetické lázně. Tato myšlenka se však ukázala jako předčasná. Proto místo opustil a samotu za Štikovem prodal. Kromě různých publikací vydával pravidelně každý měsíc časopis “Posel záhrobní”. Navázal kontakty se spiritistickými kroužky v Rakousku, Německu, Jugoslávii a ve Francii. V redakci pracovali jenom rodinní příslušníci: pan Karel Sezemský, jeho manželka Marie Sezemská, sestra manželky Jindra a adoptivní dcera Vlasta Sezemská. Všichni byli věřící, ale k žádné církvi se nehlásili. Knihy a časopisy byly tištěny v tiskárně pana Fabiána (č.p.491), pana Riedla (č.p.591) a u pana Glosse v Semilech. Karel Sezemský byl svým založením apolitický, za Rakouska – Uherska byl dokonce zavřen za odepření vojenské služby. Byl pochopitelně abstinentem, vegetariánem a nekuřákem. V Nové Pace neměl mnoho přátel, občas si pohovořil s inspektorem Fr. Jirutkou a dalšími. První veřejnou přednášku na téma Spiritismus uskutečnil v Nové Pace v roce 1903 v hotelu Mach na podnět a pozvání sochaře Antonína Suchardy mladšího a školního inspektora Fr. Jirutky. 3.dubna 1904 se konala první schůze stoupenců spiritismu v Nové Pace pod vedením Karla Sezemského. Následovala potom řada seancí i veřejných přednášek Karla Sezemského v Nové Pace, okolí, ale i na dalších místech. 

V roce 1904 vydává Okresní hejtmanství v Nové Pace zákaz pořádání jakýchkoliv spiritistických schůzí. Tomuto zákazu předcházel zákaz Hejtmanství okresu jilemnického vydaného v roce 1902. Zákaz zní následovně: “V základě paragraf 7.Císařského nařízení ze dne 20.dubna 1854, číslo 96, zakazují konání veškerých spiritistických schůzí a schůzek, jak ve veřejných místnostech, tak i v soukromých bytech z ohledu veřejného blaha, pro bezpečnost mylného učení spiritistického vůbec a jmenovitě pro jeho účinky zdraví lidskému nebezpečné. Proti všem účastníkům schůzí a schůzek, konaných přes tento zákaz, zakročeno bude trestně podle paragrafu 11. svrchu uvedeného císařského nařízení peněžitou pokutou do 200 Kč, popřípadě vězením do 14 dnů.” To uvádí ve všeobecnou známost okresní hejtman. Tehdy byla kromě jiných potrestána paní Čeřovská, rolnice z Bělé u Pecky za uspořádání spiritistické seance. Přes pronásledování byl o spiritismus stále větší zájem a při již zmíněné výstavě v roce 1910 byl Karel Sezemský oceněn za instalaci spiritistické síně čestným diplomem. 22.června 1918 bylo z iniciativy Karla Sezemského uspořádáno divadelní představení “Na prahu věčnosti” od Fr. Vodrážky, které bylo hráno divadelní družinou Boženy Klečkové. Představení bylo vyprodáno a pro veliký úspěch opakováno a hráno i v Praze a jiných místech v Čechách. Karel Sezemský během první republiky rozvíjel aktivitu publicistickou a přednáškovou u nás i v cizině. Často zajížděl do Radvanic ve Slezsku, kde byl při spolku “Bratrství” vybudován první spiritistický dům, kde pracovali dva externí redaktoři “Posla záhrobního” J.Kuchař a J.Rosner, kteří začali vydávat časopis “Spiritistická revue”. (vycházela od roku 1919 až do roku 1938, pak s přerušením v době 2.světové války pod názvem “Psychická revue” až do roku 1948).

 

V roce 1934 během září navštívil Francii, aby konečně mohl poznat nejen francouzský venkov (Couvrelles, Villers, St.Paul) a Paříž. Setkal se s krajany, kteří odebírali jeho časopisy a knihy. Především se mu splnil dávný sen navštívit hvězdárnu, dům a hrob astrologa Flamariona a spiritistický dům spisovatele Allana Kardeca, vlastním jménem Hippolyt Rivail, profesor astronomie a fyziky v Paříži, z jehož nejznámějších prací, které spiritisté považují za základní kameny patří “Kniha duchů”, “Kniha medií”, “Co je spiritismus” atd. Po návratu z Francie naznačil, že lidstvu hrozí nebezpečí a tušil svůj odchod z tohoto světa. Práci v jeho nakladatelství přebrali další členové rodiny. V pondělí 30.listopadu 1936 v 19 hodin Karel Sezemský zemřel ve věku 76 let. Ve čtvrtek 3.prosince po 15 hodině se se zesnulým rozloučila rodina a lidé ze širokého okolí, rakev byla převezena s tělesnými ostatky do krematoria v Nymburce. V pátek v 10 hodin dopoledne se konala v obřední síni krematoria v Nymburce tichá smuteční slavnost. Obřadu se zúčastnili kromě rodinných příslušníků také spiritisté z různých míst. Nad rakví promluvil redaktor J. Rosner. Po jeho smrti vedla nakladatelství jeho žena, ale ne příliš dlouho. Nastalo období okupace, které spiritismu nepřálo, v roce 1939 činnost nakladatelství a edice končí a v roce 1941 byl gestapem zabaven veškerý písemný materiál. Krátce nato 19. 8. 1942 zemřela paní Sezemská. Při této příležitosti byla urna s popelem Karla Sezemského uložena do společného hrobu na městském hřbitově v Nové Pace. Hrob nebyl na přání Karla Sezemského označen a to až do roku 1998, kdy zemřela jeho adoptivní dcera Vlasta Sezemská, na jejíž přání byl hrob obnoven a označen nápisem "Rodina Sezemská". Jeho život vezdejší byl pouze přechodem do jiných životů dle zákona karmy. Po válce již vlastně nedošlo pro krátkou dobu k obnovení činnosti nakladatelství “Spirit” a spiritismus byl pronásledován, i když se spiritisté scházeli a vydávali samizdaty. Význam Karla Sezemského spočíval především v činnosti autorské a vydavatelské. V jeho vydavatelství vyšlo přes 200 spisů vždy nákladem 1200 – 1500 kusů a přibližně jednou měsíčně časopis “Posel záhrobní”, který měl asi 1500 předplatitelů.

Jeho spisy lze rozdělit do dvou tematických okruhů. Do prvního patří spisy opravdu spiritistické jako např. “Jak zřizovati spiritistické kroužky”, “Novodobý spiritismus”. Druhý okruh se snaží čtenáře informovat o jiných, příbuzných duchovních naukách a dále o jevech, které se spiritismem souvisí “Léčení magnetismem”, “Hypnotismus a sugesce”. O těchto jevech pouze teoreticky nepsal, ale také některé z nich praktikoval. Hlavní jeho význam se však nalézá v činnosti organizační. Karel Sezemský vystoupil již na prvním sjezdu spiritistů v Praze roku 1895 a od této doby se účastní všech schůzí a sjezdů. Jeho přičiněním bylo založeno v roce 1912 Bratrské sdružení českoslovanských spiritistů. Navrhl též jejich znak. Dvakrát se snažil o založení spiritistické komuny (viz Duchárna Štikov). Šlo o zakladatele a šiřitele českého spiritismu nejen u nás, ale i v Rakousku, Německu, Jugoslávii, Francii a i v Americe.

 

zdroj

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

EXPOZICE V N. PACE

(A.Z., 13. 9. 2014 12:49)

EXPOZICI SPIRITISMU V N. PACE NEDOPORUČUJI, JE TAM SMRAD; TAKY TAM MŮŽETE CÍTIT TAKOVOU ZVLÁŠTNÍ ÚZKOST.

Hledám pomoc

(Amalie Švejdová, 30. 10. 2012 22:33)

Dobrý den,hledám pomoc pro známou.Jejímu synovi se doma usadilo ( zlo),pokud to nechci nazvat jiným slovem.Nejprve to jen hrálo na klavír a bubny,pak se dva chlapy hádali.Poté manželce zřejmě žena vlezla do postele a říkala,že už se nemusí ničeho bát.A byla jí neskutečná zima,nyní při kojení jí něco tak silně chytlo za nohu,že měla modřinu a prsty celé ruky na noze.Mění se jim postavy na fotkách a je tam i červená hlava.To s tou nohou se mladé stalo při kojení.No a včera měli doma faráře a už se mění fotky celé rodině.Můžete prosím poradit,nebo pomoc??Pokud ano kontakt na internetové adrese amahana@seznam.cz Předem Vám děkuji.Švejdová

Re: Hledám pomoc

(4YQI6, 15. 11. 2013 19:27)

PRU3S