Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchové


Co je to duch?

Duch (od dýchati, dech; podobně jako řec. pneuma od pneó, dýchat, vanout a lat. spiritus od spirare, dýchat) znamená původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého. Později náboženský a filosofický pojem s velmi širokým a proměnlivým významem, někdy zaměňovaný s ženskou formou „duše“: (wikipedia)

Dle toho, co jsem vy pátral já, je duch vlastně otisk duše. Vzníká v případě násilného, či neočekávaného úmrtí. Duchové se snaží také dořešit některé věci, které za života nestihli. Mnohdy se jedná i o ty, kteří ani netuší, že zemřeli a nemohou najít cestu ven. Duchové jsou většinou neškodní - ale mohou být také násilní .

 

Pokřivené duše

Jde o duchy, kteří se mstí za svou smrt. Většinou nechávají své oběti zemřít hrůzou. Jde jim ale o to samé co normálním duchům - upozornit na sebe. Pokus se podaří jejich případ vyřešit odejdou v klidu a v míru. Na toto téma bylo natočeno spousta filmů. Jením z nejlepších je Smrtící nenávist (viz filmy). Následuje pár obrázků pokřivených duší. (jedná se o montáže ne o reálná fota).

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/creepypasta/images/c/c3/The_Car_Crash-_The_ghost_girl.jpg/revision/latest?cb=20140312164741

 

Přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje. Ve smrti opouští duch (duše) mrtvé tělo a může se případně zjevovat pozůstalým ve snu. Lze ho žádat o pomoc a o radu, může chránit dům a majetek. Pokud ale nebyl zemřelý řádně pohřben, může se jeho duch vracet (srv. anglické revenant, strašidlo) a pozůstalé sužovat. Duch v nad-individuálním smyslu je potom jakési zosobnění tohoto společného principu, nadpozemská a nehmotná, ale osobní síla, kterou se lidé mohou snažit oslovit, ovlivnit a naklonit si ji (srv. indiánský Velký Duch).
V Bibli

Ve Starém zákoně se vyskytuje „duch Boží“ jako přímé působení Hospodinovo, jeho „slovo“ ve světě a mezi lidmi: účastní se stvoření světa (např. Gn 1,1 (Kral, ČEP), oslovuje proroky a ukládá jim, co mají hlásat (např. Iz 11,2 (Kral, ČEP); Ez 11,5 (Kral, ČEP). Provází své vyvolené, dodává jim odvahu a moudrost v rozhodování. Naopak duchům zemřelých se má Izrael vyhýbat.

Podobně je tomu i v Novém zákoně (např. Sk 2,4 (Kral, ČEP), kde ale už slovo duch zpravidla neznamená životní princip, nýbrž na jedné straně je Duch Boží, Duch svatý (např. Mk 13,11 (Kral, ČEP) a na druhé zlí, nečistí duchové (např. Mk 7,25 (Kral, ČEP). Vyskytuje se také protiklad ducha a těla (např. J 3,6 (Kral, ČEP) a důležitý protiklad ducha a „litery“, doslovného znění Zákona (např. 2K 3,6 (Kral, ČEP); Duch potom znamená také svobodu 2K 3,17 (Kral, ČEP).


Dělení duchů

 

"Otisky"

http://static.ddmcdn.com/gif/the-science-behind-ghost-sightings-131028-shadow.jpg

 
Každý člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytost projít světelným tunelem a dostat se tak do míst, kde bude poučen a osvícen. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození.
Někteří lidé ale okamžik, kdy se pro ně otevře světelný tunel, propásnou. Stává se tak z mnoha důvodů: závislost na jiné bytosti, závislost na majetku, potřeba cosi dokončit, strach, nedůvěra v posmrtný život, zmatenost z nastalé situace ap. Tyto bytosti pak zůstávají mezi námi bez hmotného těla, bez možnosti komunikace s námi a bez šance dále se duchovně vyvíjet.

Pro tuto svou existenci ovšem potřebují čerpat energii a jedinou jejich šancí je, brát tuto energii tak, že se přivtělí na auru živých lidí.

Živému člověku to může způsobovat mnoho potíží. Především úbytek energie, ale také neschopnost svobodného rozhodování a vývoje, protože přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat myšlení a chování člověka. Často dělá nebo říká věci, které by normálně nedělal. Přivtělená duchovní bytost může být dokonce někdy příčinou alkoholismu, schizofrenie, přejídání, averze vůči druhému člověku, ale také příčinou sklonu k sebevraždě.

Vždy je pro přivtělenou duchovní bytost i pro jeho hostitele dobré, když je tato duchovní bytost odeslána do míst, kam patří. I v případě, když zde zůstává pro to, aby ochraňovala pozůstalého. Protože pokud odejde kam patří, může se svobodně rozhodnout, zda se opět vrátí jako ochránce, ale tentokrát už nebude ubírat svému blízkému energii.
 

Bloudící

 
Tyto duchovní bytosti patří do stejné kategorie, jako přivtělené duchovní bytosti. Berou však energii ze silného energetického místa. Jsou známy jako ti, kteří „straší“. Jde o duchovní bytosti, které jsou vázány k určitému místu, někdy také předmětu. Často je k sobě přitahuje přítomnost psychogenní zóny.
Mohou způsobovat noční můry u osob spících v jejich „teritoriu“, projevují se zvuky, pachy,průvanem, studenými závany, pouštěním vody, blikáním světla, vypínáním a zapínáním přijímačů a někdy i pohybováním nábytku. Jsou známy i případy jejich zjevování se.
 

Vyšší duchovní bytosti a andělé

 

http://blog.amandanorman.com/wp-content/uploads/2009/08/SCAngelNightTime_thumb.jpg

 

 
V tomto případě jde o duchovní bytosti, které není třeba nikam odesílat a ani bych to nedoporučovala. Ostatně to ani nelze. Jsou to totiž nádherné bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést.
Jsou vám stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe mi¨nimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem. Během života se tyhle bytosti mohou mnohokrát vystřídat. protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol. Pokud se vám podří s nimi navázat kontakt a nebudete se stydět žádat je o pomoc, rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků. A úplně největší sílu má, když svého anděla požádáte, aby pomohl někomu druhému.
 

Živelní duchové

 

http://41.media.tumblr.com/ea5fd7e84ca9bdce810e8e26cb3e55c0/tumblr_nee3ttSz5d1tqfyozo1_500.jpg

 

Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní. V naší sféře- tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementárové, nebo elementární duchové, přírodní duchové či duchové živlů.
Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je narozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly. Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmeové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další. Největším vládcem je nad nimi Velký Bůh Pan. Lidem se zjevují jen ve výjimečných případech a častěji dětem než dospělým. Zjevit se ale také můžou po správně provedeném magickém obřadu. žijí velmi podobným životem jako my. Mají svá místa, kde bydlí, rodí se a umírají jako my. Ještě existuje jeden druh elementárních duchů a to jsou duchové vytvoření uměle pomocí magického obřadu. Obvykle jsou tvořeni za určitým účelem. Typickým příkladem jsou třeba džinové, kteří měli plnit každé přání. Ale jsou tvořeni i takoví, kteří mají za úkol někoho zničit nebo mu škodit. Magik, který takového umělého ducha stvoří je ale za jeho činnost zodpovědný a také za něj nese karmické důsledky. V úrovni země se ještě vyskytují diskarnáti. To jsou duchovní bytosti zemřelých lidí, kteří neodešli po smrti do vyšších sfér, ale zůstali v této úrovni. Většinou z důvodu závislosti na někom nebo na něčem. Ke své existenci potřebují energii, kterou si berou z aury živého člověka. Posledním tvorem, o kterém budu mluvit je poltergeist, neboli bloudící duchovní bytost. To je duch, který je vázán k místu nebo předmětu. Jsou to duchové, kteří tropí hluk, mohou se i zjevovat živým lidem, stěhovat nábytek, přemísťovat věci a podobně. Jistě jste o nich už slyšeli. To všechno jsou bytosti, které žijí s námi ve sféře Země. Třebaže nejsou obvykle vidět. Není třeba se jich ale bát. Většina z nich nemá žádný prostředek k tomu, aby nám jakkoli ublížila. A někteří nám dokonce mohou i pomáhat. Rozhodně vám od nich nehrozí zdaleka takové nebezpečí, jako od některých lidí živých.

(http://www.tetakaterina.cz )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: Duch dítěte.

(Píšťalka, 27. 1. 2018 20:06)

Dobrý den,
zjišťovala jste dřívější majitele toho kočárku? To může napovědět, zjistit, co to bylo za holčičku, která pravděpodobně zemřela jako dítě a pomoct jí nechat jít do světla( někým zkušeným, ne sama!)

duchové

(Štěpa, 18. 1. 2018 13:39)

Dobrý den, nalezl jsem Vaše stránky a mám zkušenosti s duchy a jejich odváděním. Mohu nabídnout i jinou pomoc. Kdo potřebuje pomoci napište sms na 603 368 030 zavolám Vám zpět. Dělám to z Lásky :) Štěpa

Děkuji

(Allie, 12. 1. 2018 22:00)

Moc děkuji za tento článek. Opravdu mi pomohl. Protože se zajímám hlavně o zemské "anděly" jak jim říkám, tedy o Elementály, chci se o nich dozvědět co nejvíce, porozumět jim. Ještě jednou velmi děkuji...

tajemná pračka

(Petr, 5. 12. 2015 1:42)

měli jsme pračku po babičce a ta občas blbla tak se musela vypnout a zapnout a jednou jsme prali ve stejnej den kdy babička zemřela pračku jsme zapli a ona začala nějak bouchat až to vyhodilo proud ale pračka pořád jela tak jsme jí vypojili a druhý den na tý desce nahoře bylo napsaný KILL s velkým nápisem vyděsili jsme se co to mohlo být??? babíčka nebila angličanka poradíte mi co s tím?? 12.11 1015

Re: tajemná pračka

(seid, 7. 12. 2015 2:13)

Nejdříve napíšu, jsem vážně už moc starej, na vysvětlení stále mám pračku která nemá display . V tomto případě se jedná o závadu a nebo o "vtip". V prvním případě zkuste opraváře a nebo novou pračku, v druhém případě zajímavý smysl humoru. "ha ha"

Re: tajemná pračka

(lukášbkotas, 15. 1. 2017 13:15)

kill znamená zabiju

Re: Re: tajemná pračka

(igor michalčák, 11. 5. 2017 15:06)

no možno ako celkvo pre všetkých ra´dim málo vody

igor

(igor michalčák, 11. 5. 2017 14:43)

víš tráva když tenčlovek to nechápe hocikde sa premenuje

sama doma

(Marie kovářová, 24. 4. 2017 10:18)

Jednou jsem byla sama doma,protože se konal festival banát a táta tam pracoval jako učitel a máma mu chtěla pomoct s přípravami. Mě už se nechtělo jezdit až na druhý konec vesnice. Tak jsem zůstala sama doma. Problém byl že jsem z těch lidí co věří na paranormu, a navíc je mi teprv 10. fakt jsem se bála a najednou jsem slyšela takové dlouhé tiché a děsivé sténání. sklopila jsem hlavu přála si ať už máma přijde domů! A najednou mě někdo pohladil po hlavě a dal mi pusu a najednou jsem cítila velký mráz

rok 1991

(david, 31. 12. 2016 8:47)

ahoj krasne pribehy tu mate se svama podelim o jeden podle pravdive udalosti i skutecnosti .Stehovaly sme se do kolina z LT protože tata zdedil byt po dedovo rodicich bo poslední predek zemrel v roce 1986.jak sme se nastehovaly do bytu a bydlely sme tam tyden jednoho vecer sem lezel u zdi v postely a tata my řekl o pulnoci ze at pockam ze si me veme knim do postele prisel lehnul a ja lezel vedle mamky a taty a nemohl jsem nak usnout tak sem koukal kolem sebe a najednou sem uslysel hlasy jak si povidaji a v kuchyni se otevrely dveře a zavrely se najednou se podivam do prava a stoji tam 3 duchove prababička praděda prateta a stali u postele a koukaly nanas ja budil mamu a tatu ale nemohl sem je vzbudit jako kdyby nevnimaly proste sem je nemohl vzbudit a ani to neslo a když jsem jim rano rikal a oni mi neverily když jsem jim řekl co mely na sobe tak tata s mamou se na sebe podivaly a mama s tatkou mi rekly jak to vis a ja jsem jim řekl ze jsem je videl vecer ze tam byly se podivat pak prijel deda za tyden a řekl sem mu ze jsem vydel jeho rodice a on se zacal smat ale když jsem mu řekl co měli na sobe jak vypadaly tak koukal jak divej a pak sem sel pryc a zaslechl jsem mamu tatu a dedu jak si povidaji o tom co jsem videl deda rikal ze jak jsem je popsal ze tak byly pohrbeni v tech hadrech tento pribeh je podle skutecne udalosti stalo se v Koline

Babička

(Martina, 10. 5. 2015 13:56)

Zdravím
Chtěla bych se zeptat jestli někdo má podobný zážitek.
Mé dceři se už několikrát zjevila má maminka,její babička.
Jak v noci ale i přes den.Například luxovala a cítila že na ní někdo kouká,tak se otočila a ona stála ve dveřích a koukala na ní.Včera v noci zase stála u ní v pokoji se svíčkou v ruce.Tak mě k sobě volala ,plakala a ptala se jestli jí také vidím ,že tam ještě stojí.Ale já nic neviděla. Dceři je 15 let.

Re: Babička

(Martina, 10. 5. 2015 13:57)

Ještě by mě zajímalo ,co by to mohlo znamenat? děkuji

Re: Babička

(zuzana holounova, 15. 5. 2015 20:51)

dobrý den v tom vám muzu pomoci mluvim a povidam si z mrtvima i pomaham lidem cetla sem tet vas pribeh a pokud to tak je musim kvam prijed a viresitto to není moc dobře pokusim se sni spojit abych vedela co chce ihned my volejte na číslo 722405293 odkad ste opravdu pomaham lidem třeba chtej se spojit ze snulim a jato prekladam uz jeto prome tezke jaje uz vidam odsvich 14 let tak uz vim co delat pokud seto porad opakuje ihned volejte jinak se jmenuji zuzana holounová pokud vas to opravdu trapi musitemy zavolat

Re: Re: Babička

(jasnovidec, 4. 10. 2015 7:42)

Zuzano Halounova podle tvé češtiny usuzují na to, ze jsi v první řadě snědý typarka na byty, do kterých se vloudis a pak je vykrades....

Re: Re: Re: Re: Babička

(seid, 17. 1. 2016 1:24)

Zuzano Holounova být vámi nevyhrožoval bych na této stránce nevíte s čím se můžete potkat. Píšete že jste věštkyně já znám magii 3000 let starou věštění je jen malou částí ani křesťanství netuší o co jde a nevěřím že smyšlený spasitel by mohl něco ovlivnit.

Re: Babička

(Lukáš - PVJAR, 22. 1. 2016 23:12)

Rád Vám pomohu či poradím. Pokud by jste měla zájem kontaktujte mě prosím přes email. PVJAR@post.cz nebo přes facebook https://www.facebook.com/lukas.kejzlar.3?fref=ts
Rád vám vše vysvětlí.

Re: Re: Babička

(Admin, 23. 1. 2016 0:38)

Tak Zuzanka dostane BAN :)

Lukáši vypadáme jako inzertní plátek?

Re: Re: Re: Babička

(Lukáš, 22. 11. 2016 21:11)

To ne ale pokud Vám vadí to, že chci bezplatně někomu pomoci nebudu Vás již obtěžovat.
Zakladatel PVJAR Lukáš Kejzlar

Re: Babička

(Admin, 23. 1. 2016 0:56)

Jak zmínil tady "kolega" příčin muže být několik - od těch dobrých (že ji duch stále chrání jakési ego rodinné ochrany) až po ty ne moc pěkné (jsko je předzvěst ... ani pomyslet radďji. Dulezite jak ji vnima dcera, co dntita vyzaruje, jestli se dnazi nejak komunikovat etc. Take by me zajimal predchozi vztah Vasi dcery a matky. Mne muzete kontaktovat na romulus.caesar@seznam.cz

mam doma ducha

(lenka, 29. 4. 2016 18:41)

Ahoj všem mám doma ducha malého dítěte. Nejdřív jsem tomu nevěnovala pozornost až dnes. vlastním club 150 km od bydliště a tak jezdím na 14 dní tam a děti mi na tech 14 dni hlídá mamka. mamka u mě doma začala zažívat divné věci vídá postavu malého dítěte prý dívky . nejprve jen se otvírali dveře koupelny pak rána a uprostřed chodby dcery panenka ale nikdo doma nebyl jen mamka jako by ji tam někdo hodil . mamka si stěžovala na dloubání do zad a já se tomu smála a říkala že se jí něco zdá dneska říkala ze se včera koupala a začala ji bolet ruka a mamka měla na ruce otisk malých prstu po mamce se šla koupat míša moje dcera 11 let a na ruce měla otisky nehtu mam ještě dvě dcery 6 let a 8 let a nic nepozorujou ani já jen občas mám doma divný pocit když sem tam sama jako by se na mě někdo díval a nebo mi stal za zády . Má někdo podobnou zkušenost co s tím jak se toho zbavit ? Bydlím tu 4 roky a nic začalo to asi před 3 měsíci.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »