Jdi na obsah Jdi na menu
Reklama
Založte webové stránky zdarma - eStránky.cz
 


Duchové


Co je to duch?

Duch (od dýchati, dech; podobně jako řec. pneuma od pneó, dýchat, vanout a lat. spiritus od spirare, dýchat) znamená původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého. Později náboženský a filosofický pojem s velmi širokým a proměnlivým významem, někdy zaměňovaný s ženskou formou „duše“: (wikipedia)

Dle toho, co jsem vy pátral já, je duch vlastně otisk duše. Vzníká v případě násilného, či neočekávaného úmrtí. Duchové se snaží také dořešit některé věci, které za života nestihli. Mnohdy se jedná i o ty, kteří ani netuší, že zemřeli a nemohou najít cestu ven. Duchové jsou většinou neškodní - ale mohou být také násilní .

 

Pokřivené duše

Jde o duchy, kteří se mstí za svou smrt. Většinou nechávají své oběti zemřít hrůzou. Jde jim ale o to samé co normálním duchům - upozornit na sebe. Pokus se podaří jejich případ vyřešit odejdou v klidu a v míru. Na toto téma bylo natočeno spousta filmů. Jením z nejlepších je Smrtící nenávist (viz filmy). Následuje pár obrázků pokřivených duší. (jedná se o montáže ne o reálná fota).

 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/creepypasta/images/c/c3/The_Car_Crash-_The_ghost_girl.jpg/revision/latest?cb=20140312164741

 

Přírodních náboženstvích se oživující princip chápe jako podíl člověka na něčem, co ho přesahuje. Ve smrti opouští duch (duše) mrtvé tělo a může se případně zjevovat pozůstalým ve snu. Lze ho žádat o pomoc a o radu, může chránit dům a majetek. Pokud ale nebyl zemřelý řádně pohřben, může se jeho duch vracet (srv. anglické revenant, strašidlo) a pozůstalé sužovat. Duch v nad-individuálním smyslu je potom jakési zosobnění tohoto společného principu, nadpozemská a nehmotná, ale osobní síla, kterou se lidé mohou snažit oslovit, ovlivnit a naklonit si ji (srv. indiánský Velký Duch).
V Bibli

Ve Starém zákoně se vyskytuje „duch Boží“ jako přímé působení Hospodinovo, jeho „slovo“ ve světě a mezi lidmi: účastní se stvoření světa (např. Gn 1,1 (Kral, ČEP), oslovuje proroky a ukládá jim, co mají hlásat (např. Iz 11,2 (Kral, ČEP); Ez 11,5 (Kral, ČEP). Provází své vyvolené, dodává jim odvahu a moudrost v rozhodování. Naopak duchům zemřelých se má Izrael vyhýbat.

Podobně je tomu i v Novém zákoně (např. Sk 2,4 (Kral, ČEP), kde ale už slovo duch zpravidla neznamená životní princip, nýbrž na jedné straně je Duch Boží, Duch svatý (např. Mk 13,11 (Kral, ČEP) a na druhé zlí, nečistí duchové (např. Mk 7,25 (Kral, ČEP). Vyskytuje se také protiklad ducha a těla (např. J 3,6 (Kral, ČEP) a důležitý protiklad ducha a „litery“, doslovného znění Zákona (např. 2K 3,6 (Kral, ČEP); Duch potom znamená také svobodu 2K 3,17 (Kral, ČEP).


Dělení duchů

 

"Otisky"

http://static.ddmcdn.com/gif/the-science-behind-ghost-sightings-131028-shadow.jpg

 
Každý člověk, který zemře, dostane v okamžiku své smrti šanci jako duchovní bytost projít světelným tunelem a dostat se tak do míst, kde bude poučen a osvícen. Tam má příležitost zhodnotit své konání v uplynulém životě a setrvat tam až do okamžiku své další inkarnace-tedy opětovného narození.
Někteří lidé ale okamžik, kdy se pro ně otevře světelný tunel, propásnou. Stává se tak z mnoha důvodů: závislost na jiné bytosti, závislost na majetku, potřeba cosi dokončit, strach, nedůvěra v posmrtný život, zmatenost z nastalé situace ap. Tyto bytosti pak zůstávají mezi námi bez hmotného těla, bez možnosti komunikace s námi a bez šance dále se duchovně vyvíjet.

Pro tuto svou existenci ovšem potřebují čerpat energii a jedinou jejich šancí je, brát tuto energii tak, že se přivtělí na auru živých lidí.

Živému člověku to může způsobovat mnoho potíží. Především úbytek energie, ale také neschopnost svobodného rozhodování a vývoje, protože přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat myšlení a chování člověka. Často dělá nebo říká věci, které by normálně nedělal. Přivtělená duchovní bytost může být dokonce někdy příčinou alkoholismu, schizofrenie, přejídání, averze vůči druhému člověku, ale také příčinou sklonu k sebevraždě.

Vždy je pro přivtělenou duchovní bytost i pro jeho hostitele dobré, když je tato duchovní bytost odeslána do míst, kam patří. I v případě, když zde zůstává pro to, aby ochraňovala pozůstalého. Protože pokud odejde kam patří, může se svobodně rozhodnout, zda se opět vrátí jako ochránce, ale tentokrát už nebude ubírat svému blízkému energii.
 

Bloudící

 
Tyto duchovní bytosti patří do stejné kategorie, jako přivtělené duchovní bytosti. Berou však energii ze silného energetického místa. Jsou známy jako ti, kteří „straší“. Jde o duchovní bytosti, které jsou vázány k určitému místu, někdy také předmětu. Často je k sobě přitahuje přítomnost psychogenní zóny.
Mohou způsobovat noční můry u osob spících v jejich „teritoriu“, projevují se zvuky, pachy,průvanem, studenými závany, pouštěním vody, blikáním světla, vypínáním a zapínáním přijímačů a někdy i pohybováním nábytku. Jsou známy i případy jejich zjevování se.
 

Vyšší duchovní bytosti a andělé

 

http://blog.amandanorman.com/wp-content/uploads/2009/08/SCAngelNightTime_thumb.jpg

 

 
V tomto případě jde o duchovní bytosti, které není třeba nikam odesílat a ani bych to nedoporučovala. Ostatně to ani nelze. Jsou to totiž nádherné bytosti, které se z vlastní vůle rozhodly nám živým pomáhat , chránit nás a na naší cestě nás vést.
Jsou vám stále nablízku a každý z nás má neustále u sebe mi¨nimálně jednoho anděla, který je jeho věrným průvodcem. Během života se tyhle bytosti mohou mnohokrát vystřídat. protože s vámi zůstávají vždy po dobu, po kterou plníte určitý životní úkol. Pokud se vám podří s nimi navázat kontakt a nebudete se stydět žádat je o pomoc, rozhodně se váš život změní v cestu plnou zázraků. A úplně největší sílu má, když svého anděla požádáte, aby pomohl někomu druhému.
 

Živelní duchové

 

http://41.media.tumblr.com/ea5fd7e84ca9bdce810e8e26cb3e55c0/tumblr_nee3ttSz5d1tqfyozo1_500.jpg

 

Lidé na Zemi si často nedovedou představit, že by mohly tady s nimi existovat bytosti, které tady žijí tak, jako my, jen třeba naším očím nejsou vždycky viditelní. V naší sféře- tedy ve sféře Země žijí bytosti, kterým se souhrnně říká elementárové, nebo elementární duchové, přírodní duchové či duchové živlů.
Jsou to bytosti, které jsou tvořeny jen jedním živlem. Člověk je narozdíl od nich tvořen všemi čtyřmi živly. Duchům země se říká gnómové, duchům ohně pak salamandři, sylfové jsou duchové vzduchu a undiny nebo nymfy jsou duchové vody. Tyhle skupiny čtyř živlů mají také své podtřídy a to jsou například známí elfové, sirény, pygmeové, rusalky, víly, vodníci, skřítkové, bludičky a další. Největším vládcem je nad nimi Velký Bůh Pan. Lidem se zjevují jen ve výjimečných případech a častěji dětem než dospělým. Zjevit se ale také můžou po správně provedeném magickém obřadu. žijí velmi podobným životem jako my. Mají svá místa, kde bydlí, rodí se a umírají jako my. Ještě existuje jeden druh elementárních duchů a to jsou duchové vytvoření uměle pomocí magického obřadu. Obvykle jsou tvořeni za určitým účelem. Typickým příkladem jsou třeba džinové, kteří měli plnit každé přání. Ale jsou tvořeni i takoví, kteří mají za úkol někoho zničit nebo mu škodit. Magik, který takového umělého ducha stvoří je ale za jeho činnost zodpovědný a také za něj nese karmické důsledky. V úrovni země se ještě vyskytují diskarnáti. To jsou duchovní bytosti zemřelých lidí, kteří neodešli po smrti do vyšších sfér, ale zůstali v této úrovni. Většinou z důvodu závislosti na někom nebo na něčem. Ke své existenci potřebují energii, kterou si berou z aury živého člověka. Posledním tvorem, o kterém budu mluvit je poltergeist, neboli bloudící duchovní bytost. To je duch, který je vázán k místu nebo předmětu. Jsou to duchové, kteří tropí hluk, mohou se i zjevovat živým lidem, stěhovat nábytek, přemísťovat věci a podobně. Jistě jste o nich už slyšeli. To všechno jsou bytosti, které žijí s námi ve sféře Země. Třebaže nejsou obvykle vidět. Není třeba se jich ale bát. Většina z nich nemá žádný prostředek k tomu, aby nám jakkoli ublížila. A někteří nám dokonce mohou i pomáhat. Rozhodně vám od nich nehrozí zdaleka takové nebezpečí, jako od některých lidí živých.

(http://www.tetakaterina.cz )

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

divné sny

(neřeš , 23. 11. 2015 18:57)

už od smrti svého bratra mývám divné sny co se za nějakou dobu vyplní
když můj bratr umřel tak jsem jeho smrt viděla ve snu
od té doby se strašně bojím snů co se mi zdají

Re: divné sny

(seid, 7. 12. 2015 1:50)

Proti zlým snům jsem už několikrát radil rozvěsit v ložnici květ černého bezu. V tomto případě to mohlo být vlivem situace.

duch ve snu i na silnici

(LenkaK, 2. 11. 2015 15:51)

Dobrý večer. Manželovi se zdál sen, ve kterém viděl svého "mrtvého dědu", kterého měl moc rád. . Nepromluvili spolu... Probudil se zrovna... Jel do práce, a na křižovatce uviděl stát ducha svého dědy a projel jím... Prý ho zamrazilo a když se otočil, byl tam stále a koukal na něj.... A Manžel ujel... Co to mohlo znamenat? Manžel si myslí, že umře, že se mu něco stane...(Pracuje na šachtě) A já mám pochopitelně strach... Ale svého dědu měl moc rád, tak to snad nemusí přece jen znamenat něco zlého?

Re: duch ve snu i na silnici

(seid, 7. 12. 2015 1:44)

Z popisu není moc poznat co je sen a co realita, ale většinou příbuzní před něčím varují.

¿?

(..., 13. 10. 2015 22:14)

Zdravím, stala se mi nedávno v noci zvláštní příhoda. Měla jsem hrozný sen a v tom snu mě někdo zastrělil pistolí, ucítila jsem bolest a okamžitě jsem se probudila. Jakmile jsem otevřela oči tak bylo v místnosti jakoby rozsvíceno bílím světlem. Dalo se vidět, ale já se nerozhlížela a myslela jsem že už bude ráno tak ať si ještě trochu pospím. Nakonec jsem zavřela oči ale po chvíli mi došlo že mi něco na tom světle nesedí. Znovu jsem otevřela oči a zase bylo jakoby rozsviceno, tak jsem zavřela oči a zas je otevřela. Byla tma. Žádné ráno, byla noc. Polekalo mě to ale nakonec jsem usnula a chvíli na to jsem uslyšela hlas, nevím co říkal, nemyslelo mi to v tu chvíli. Měla jsem ale strašně divný pocit. Dělala jsem že spím a o ničem nevím....
Mívám už od mala strašně zvláštní sny, někdy tak živé, že mě to i paralizuje a nemohu se hýbat. Takový sen jsem měla jednou s duchem, malou postavou co byla u mne v pokoji u stropu. Polohu mela jako ukrizovany Ježíš..

Re: ¿?

(seid, 7. 12. 2015 1:39)

Tomu se říká živé sny , neměla by jsi se dívat na sci-fi filmy před spánkem.
Promítne se to do snů. Většinou (cca 95%)se duchové tímto spůsobem nezjevují.

DUHOVÉ

(aneta, 3. 10. 2015 10:56)

To je teda něco strašného , ale aspoň něco vím o duchách.

dneska 22.00 do 4.00

(duch , 5. 8. 2015 9:11)

....

duchove

(Anonim, 23. 6. 2015 0:47)

Ahoj chci se zeptat mamca mi vypravela kdyz byla mlada tak vyvolavali duchy po kazde se neco stalo.A kdyz jednou zacli vyvolavat prez desku tak jim ten duch napsla ze je tam jedna osoba navic vse pry prohledali ale nikdo nikde nebyl tak vyvolavali dal ale zase napsal ze tam je osoba navic a mamce to nedalo a tete poticho poseptala ze to dva mesice nedostala a nevi jestli neni tehotna tak jim nic jineho nenapadlo mu napsat jestli neni tehotna a on jim napsal ze ano a ze to bude holka a to cekala me.A ja se od mala bojim tmy a stradne verim na duchy v posteli musim spat prikryta a nesmi mi nic koukat z postele bojim se ze me neco zatahne a mam divny pociti ze je jeste nekdo navic v pokoji bojim se otocit jestli tam opravdu neco je spadne na me strasny horko az se potim a jako by me neco drzelo abych se nemohla otocit ale jen par vterin pak jeto dobry tak bych se chtela zeptat jestli to nema neco spolecneho jak vyvolavala mamca kdyz me cekala

Re: duchove

(seid, 16. 7. 2015 22:43)

za mlada jsem provozoval magii a tak jsem to mohl být i já, ale nemusíte se bát na lepší sny rozvěste v ložnici květy černého bezu.

straseni

(Petra, 23. 6. 2015 0:28)

Ahoj potrebuji poradit bydlim u pritele s jeho rodinou v baracku a uz skoro tri roky slysim podivne skripani a jako by nekdo chodil po baraku a nedavno jsem nemohla vubec usnout kdyz jsem se o to snazila tak jsem slysela jako by nekdo hlasite dychal u dveri kdyz jsem se zakoukala tak tam nic nebylo v tu chvili jsem si rikala ze to byl asi muj syn v postylce kdyz jsem si lehla a prikryla se dekou tak my to dychalo do ucha rychle jsem rozsvitila a podivala ae co to bylo pritrl to byt nemohl protoze v tu chvili lezel tak ze mel hlavu na druhy strane postele bala jsem se usnou tak jsem nechla zaplou telku abych vydela. Kdyz jsem to rikala druhy den mamine tak mi na to nemohla odpovedet.porad se bojim kdyz slysim nejake zvuky muze mi ublizit

Re: straseni

(seid, 16. 7. 2015 22:34)

pravděpodobně jen představivost ale kdyby tak podle katolíků vymítání: Exorciamus te, omnimundus.
spiritus,
omnis satanica potestas.
Omnis incursio infernalis adversii.
Omnis congregatio.
Et secta diabolica.
Ergo, draco maledicte.
Ecclesiam tuam securi tibi
facias libertate servire.
Te rogamus.audi nos.
ale to je jen pdle katolíků

nechápu to

(Petr, 19. 6. 2015 19:49)

Ahoj nerozumím proč se mi dějou zvláštní věci období od ledna do konce března.Většinou od 21:00 hod do 4 ráno (chození po koberci takové šmatlání tohle se děje nejčastěji potom kolem 2 hod ráno jako by mi někdo posvítil baterkou do očí ostré světlo probudí mě to ale nic nevidím s pocitem že někdo vedle mě je.Jednou se mi zdálo že vidím něco jako světlušku v pokoji kde spím ale bylo to jiné.Prosím o radu děsí mě to Lurtz19@seznam.cz

Re: nechápu to

(seid, 16. 7. 2015 22:24)

jak už jsem několikrát radil na zlé sny je nejlepší květ černého bezu

Duch

(Petra, 24. 6. 2015 16:55)

Duch - duše je přeměněná energie a nevzniká pouze při násilném úmrtí. Duši má každý z nás. Jsem odmala na tyto věci senzitivní. Dům ve kterém žijeme je 150 let starý. A to, že tam máme ducha nám nevadí. Začalo to vypadnutím knihy z police, předměty nám padaly na zem zničehonic, občas nebylo to hrozné. Pak když manžel byl v práci jsem cítila když jsem ležela večer v posteli na boku studený dech jako když někdo oddechuje, ale neměla jsem strach. Pak u nás byla paní co tomu rozumí a potvrdila, že je to opravdu duch zemřelého muže, který nechce odejít a zatím by nebylo dobré ho odvést do světla.

Co to bylo?

(Zzuzu, 7. 6. 2014 23:05)

Zdravím všechny a prosím o pomoc ty, kdo se vyznáte v tomto směru. Duchové, spiritismus a tak.
Moji rodiče mi před pár měsíci oznámili, že jak jsem byla mimino (ted mi bude 26) tak u mojí postýlky se naklánělo něco celé v bílé jakoby kápi, nemělo to tvář, jen místo obličeje bílo. Viděli to tam několikrát mamka i taťka nezávisle na sobě, když to ,,nachytali" a podívali se na to, tak to uteklo pod postel. Nikdy na to nepromluvili, protože prý nešlo nic říct, že byli tak v šoku. Naši nejsou blázni, ani alkoholici ani nic podobného a oba dva přísahají, že to tam několik nocí viděli. Bydlíme v rodinném domě, který je přestavěný, pár lidí tady umřelo, ale už hodně dávno, naši předci. Rodiče slyšívali šoupavé kroky po chodbě, jakoby v holínkách a nikdy tam nikdo nebyl. Jak k nám začali chodit kněží za naši starou tetou, tak tyto problémy vymizely...Co to mohlo být za osobu? Mám z toho docela smíšené pocity, protože od malička trpím depresemi a úzkostmi (teď už je to lepší, ale jako dítě jsem byla zvláštní)..nemůže to mít nějakou souvislost?

Re: Co to bylo?

(Zzuzu, 7. 6. 2014 23:22)

Ještě jen dodám ,že tomu udájně byly vidět ruce a ty byly prý skoro s jistotou ženské a na hlavě to mělo kápi

Re: Re: Co to bylo?

(aurelia, 21. 10. 2014 21:54)

A co nocni mura,nekdy ani nedokazu vyslovit hlasku kdyz mam pocit ze na me nekdo je co to je?

Re: Re: Co to bylo?

(aurelia, 21. 10. 2014 21:57)

A co nocni mura,nekdy ani nedokazu vyslovit hlasku kdyz mam pocit ze na me nekdo je co to je?

Re: Re: Co to bylo?

(aurelia, 21. 10. 2014 21:58)

A co nocni mura,nekdy ani nedokazu vyslovit hlasku kdyz mam pocit ze na me nekdo je co to je?


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

následující »